PN2

Prezentare Proiect

Consortiu

Echipa

Diseminare

Raportare Stiintifica

CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE

Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3, Contract nr. 192/2012

 

Finanţare:                                            Bugetul de stat

 Denumirea Programului din PN II:  PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE

 Tip proiect:                                           PCCA Tip 2

 Titlul proiectului:                                 Solutii pentru imbunatatirea performantelor dinamice si a securitatii la impact a

                                                                vehiculelor de tractiune feroviara pentru alinierea la cerintele impuse de

                                                                normativele europene – SIPDSI-VTF

 Valoarea totală a contractului:           2.986.707 lei

 Sursa 1 – de la bugetul de stat:            2.238.265 lei 

 Sursa 2 – din cofinanțare:                    748442 lei

 Durata contractului:                             53 luni

 Autoritatea Contractantă:                   Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,

Dezvoltării şi Inovării

 

Contractor:                                           Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Director proiect:  Prof. dr. ing. Ioan Sebeșan

 Partener 1:                                            SC SOFTRONIC SRL   

Responsabil proiect:                             dr. fiz. Ion Manea

 

Partener 2:                                            Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române

Responsabil proiect:  dr. ing. Gheorghe Ghiță

 

Data începerii contractului:                4/07/2012

 Data încheierii contractului:               30/11/2016