Autorizări şi Atestari

 LIMC – Laborator Încercari Mecanice si Climatice                                          

În 2018 s-a autorizat pentru activitatea de încercări, prin obținerea Autorizației seria AL Nr. 582 / 2018, eliberată de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru domeniile:

  • Încercări pentru determinarea caracteristicilor de elasticitate ale elementelor deformabile controlat;
  • Încercări pentru determinarea caracteristicilor de amortizare ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune;
  • Încercări pentru verificarea rezistenței la șocuri și vibrații a echipamentelor electromecanice;
  • Încercări climatice;
  • În anul 2022 laboratorul a fost autorizat şi pentru încercarea rezistenței la tracțiune a conexiunilor prin sertizare ale cablurilor electrice cu tensiunea nominală până la 36 kV;

Autorizaţie AFER 2022

 

LEIMC – Laborator de Etalonări și Încercări Mecanice și Climatice 

În 2020 a fost atestat pentru activitatea de etalonari, prin obținerea Atestatului Nr. DJ-12-02-20 / R1, eliberată de Biroul Roman de Metrologie Legala – Directia Regionala de Metrologie Legala pentru domeniile:

  • Etalonare Lungimi;
  • Etalonare Presiuni ;
  • Etalonare Vibratii ;
  • Etalonare Forte;

 

Atestat DRML 2022