Acasa

     

      Laboratorul de Încercări Mecanice și ClimaticeLIMC Softronic, a fost realizat în cadrul SC Softronic Craiova cu scopul prioritar de a acoperi necesarul de încercări acreditate/atestate pentru determinarea performanțelor funcționale atât ale vehiculelor feroviare și echipamentelor proprii cât și pentru terță parte, în domeniile: vibrații, zgomote, forțe, presiuni, deplasări, încercări climatice.
LIMC Softronic este rezultatul activității de cercetare aplicativă pe care echipa de management o desfășoară în cadrul Programelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare începând cu anul 2012.
      Proiectele care au contribuit la realizarea bazei materiale a LIMC Softronic sunt:
– PNII, proiect nr. 192/2012, cu titlul „Soluții pentru îmbunătățirea performantelor dinamice si a securității de impact a vehiculelor de tracțiune feroviara pentru alinierea la cerințele impuse de normativele feroviare”, derulat în perioada 2012 ÷2016;
– PN III, proiect nr.1/2016, cu titlul „Tehnologii combinate, analitice și experimentale, de validare la oboseală si solicitări excepționale a echipamentelor și structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare”, derulat în perioada 2016÷2018.
În cadrul proiectelor amintite s-au achiziționat pachete software și echipamente, la cel mai ridicat grad de performanță tehnică și științifică, în domeniile: analiză structural, vibrații, zgomot,  forțe, presiuni și deplasări.
      În 2018 s-a autorizat LIMC pentru activitatea de încercări, prin obținerea Autorizației seria AL nr. 582 / 2018, eliberată de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru domeniile:
-Încercări pentru determinarea caracteristicilor de elasticitate ale elementelor deformabile controlat;
-Încercări pentru determinarea caracteristicilor de amortizare ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune;
-Încercări pentru verificarea rezistenței la șocuri și vibrații a echipamentelor electromecanice;
-Încercări climatice.