PN3

Prezentare Proiect

Consortiu

Echipa

Diseminare

Raportare Stiintifica

 

CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2016-0008

 

Finanţare:                                             Bugetul de stat

Denumirea Programului din PN III: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect:                         Transfer la operatorul economic

Titlul proiectului:            Tehnologii combinate, analitice și experimentale, de validare la oboseală si solicitări excepționale a echipamentelor și structurilor de rezistență ale vehiculelor feroviare

 Valoarea totală a contractului:          2.131.958,00 lei

 Sursa 1 – de la bugetul de stat:            1.626.304,00 lei

 Sursa 2 – din cofinanțare:                     505.654,00 lei

 Durata contractului:                              24 luni

 Autoritatea Contractantă:                   Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 Contractor:                                            SC SOFTRONIC SRL

Director proiect:  dr. fiz. Ion Manea

 Partener 1:                                             Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA

Responsabil proiect:  dr. ing. Mihai Gabriel Matache

 Partener 2:                                            Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Responsabil proiect:  Prof. dr. ing. Ioan Sebeșan

 Data începerii contractului:                06/10/2016

 Data încheierii contractului:               28/09/2018