Încercări pentru determinarea caracteristicilor de amortizare ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune

Documente de referință

 • NTF 67-003:2008 – Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW și 3.400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate;
 • NTF 81-007:2009 – Vehicule de cale ferată. Prescripții tehnice pentru revizia și repararea amortizoarelor;
 • OMT 410:1999, privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea ștandurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul;
 • SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
 • EA-4/02 M: 2013 – Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Principiul de funcționare

Ștandul este destinat determinării caracteristicilor F-S și F-V (forță de amortizare-cursă / forță de amortizare-viteză) ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune, în particular a acelora care echipează vehiculele feroviare, incluzând locomotive și rame electrice. Îcercarea amortizoarelor se face în poziția corespunzătoare poziției normale de funcționare, respectiv în poziția verticală sau în poziția orizontală.

Ștandul de încercări este constituit dintr-un modul de acționare, echipat cu un motor electric tip ME160-L4-B5-15KW/1500RPM care acționează un reductor mecanic tip A602-UH60-7.9-P160, obținându-se la ieșire o turație nominală de 3.16 Hz. Mișcarea de rotație se transmite unui volant care acționează o bielă al cărui capăt liber efectuează o mișcare de translație impusă printr-un sistem de ghidaje liniare constituit din șine de culisare tip TKD35-G3-HJ de 600mm și cărucioare liniare tip KWE35-G3-V1. Cursa liniară este obținută din mișcarea de rotație a volantului, pe principiul mecanismului bielă-manivelă, brațul manivelei fiind reglabil, în domeniul 0÷200mm.

O extensie pe orizontală a modulului de acționare, constituită dintr-o platformă din tablă cu grosimea de 25mm și dimensiuni de 3200 x 550 mm, permite montarea orizontală a amortizorului încercat.

O extensie pe verticală a modulului de acționare, constituită dintr-o platformă din tablă cu grosimea de 25mm și dimensiuni de 1900 x 550 mm, permite montarea verticală a amortizorului încercat.

Există o singură bielă care se cuplează la una dintre cele două platforme de încercare, în funcție direcția amortizorului de încercat. Cele două extensii au sistemele de ghidare individuale.

Modificarea frecvenței de rotație se face cu un invertor de frecvență tip ACT401-25 A 15KW, care permite modificarea în trepte distincte a frecvenței la nivelul motorului electric în domeniul 0÷50Hz, respectiv la ieșirea reductorului în domeniul 0÷6.32Hz.

Modificarea cursei amortizorului de încercare se realizează manual, la începerea încercărilor, iar frecvență se reglează software, în trepte distincte. Cursa și frecvență de încercare sunt caracteristice fiecărui tip de amortizor și sunt impuse prin specificația tehnică.

Performanțe tehnice ale ștandului LIMC pentru încercarea amortizorilor sunt:

 • Lungime maximă amortizor pentru încercări pe direcția orizontală: maxim 2000 mm;
 • Lungime maximă amortizor pentru încercări pe direcția vertical: maxim 1500 mm;
 • Cursa maximă: 400 mm;
 • Frecvență de încercare: 0 ÷ 5 Hz;
 • Putere disipată maximă: 12 kW.

Etaloane

 • Traductor etalon de forță, tip U2B-50kN, producător HBM, seria 168854/013481, cuplat cu Tensometru Electronic Indicator tip SCOUT55, producător HBM, seria 827419902; domeniul nominal de forță: ±50kN; sensibilitatea nominală: 2mV/V; clasa de exactitate: 0.5;
 • Set cale plan-paralele, 32 buc, tip LS 6046, producător Mitutoyo, clasa 0;
 • Calibrator multifuncțional de proces: tip Calys75, producător AOIPsas, seria: 0306Y A11 0995A.

Echipamente și software

 • Modul achiziție date tip mDaq – USB- 30A16, 16 canale analogice intrare, 4 canale analogice ieșire, 250 kHz frecvență de esantionare, 16 bit rezolutie;
 • Traductor forță, tip S9M-50kN, producător HBM, seria 31421930/2016: domeniul nominal de forță: ±50kN; sensibilitatea nominală: 2mV/V; acuratețe: 0.1; liniaritate: ≤0.1%;
 • Strain gage input modules, tip SCM5B38-37, producător Dataforth, ±5V output, sensibilitatea nominală: 2mV/V, banda de frecvență 4Hz, liniaritate 0.01%, izolare 240Vrms continuu;
 • Analog voltage input modules, tip SCM5B41-03, producător Dataforth, ±10V input, ±5V output, banda de frecvență 10kHz, liniaritate 0.01%, izolare 240Vrms continuu;
 • Șubler de adâncime, producător Format, 800mm, precizia 0.05mm, seria 15060033;
 • Șubler de precizie, producător MIB, 300mm, precizie 0.01mm, seria GX 140110211;
 • Traductor de cursă, tip W200, producător HBM, cursa 200mm, 2buc;
 • Traductor de cursă, tip W500, producător HBM, cursa 500mm, 2buc;
 • Termo-Higrometru, tip micro HM100, producător Ridgig, precizia umidității ±2%RH, precizia temperaturii 0.50C;
 • TestPoint, software de nivel superior al Capital Equipment Corporation pentru proiectarea aplicațiilor de testare, măsurare și achiziție de date.