Încercări pentru determinarea caracteristicii de elasticitate ale elementelor deformabile controlat

Documente de referinţa

  • NTF 67-001:2006 – Vehicule de cale ferată. Prescripții tehnice pentru revizia și repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2.100 CP;
  • NTF 67-003:2008 – Vehicule de cale ferată. Locomotive electrice de 5.100 kW și 3.400 kW. Prescripții tehnice pentru revizii și reparații planificate;
  • NTF 82-002:2004 – Vehicule de cale ferată. Aparate de ciocnire, de tracțiune și de legare. Prescripții tehnice de reparație;
  • OMT 410:1999, privind autorizarea laboratoarelor de incercari si testarea ștandurilor si dispozitivelor speciale, destinate verificarii si incercarii produselor feroviare utilizate in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, specifice transportului feroviar si cu metroul;
  • SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;
  • EA-4/02 M: 2013 – Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

Încercarea Arcurilor pentru locomotiva

Încercari Metalastice

Încercarea Tampoanelor pentru locomotiva

Încercarea Amortizorului aparatului de legare pentru locomotiva