Încercarea amortizorului aparatului de legare al vehiculelor feroviare

Descriere funcțională

Standul este destinat determinării caracteristicilor F-S sau F-V (forță de amortizare-cursă sau forță de amortizare-viteză) ale amortizoarelor hidraulice și cu fricțiune, în particular a acelora care echipează vehiculele feroviare, incluzând locomotive și rame electrice. Îcercarea amortizoarelor se face în poziția orizontală.

Standul de încercări este constituit dintr-un modul de acționare, echipat cu un motor electric tip ME160-L4-B5-15KW/1500RPM care acționează un reductor mecanic tip A602-UH60-7.9-P160, obținându-se la ieșire o turație nominală de 3.16 Hz. Mișcarea de rotație se transmite unui volant care acționează o bielă al cărui capăt liber efectuează o mișcare de translație impusă printr-un sistem de ghidaje liniare constituit din șine de culisare tip TKD35-G3-HJ600mm și cărucioare liniare tip KWE35-G3-V1. Cursa liniară este obținută din mișcarea de rotație a volantului, pe principiul mecanismului bielă-manivelă, brațul manivelei fiind reglabil, în domeniul 0÷200mm.

Forțele mari care intervin la acest gen de încercări necesită utilizarea unui traductor de forță de 1MN, care este foarte scump și foarte greu de manevrat. Acesta este motivul pentru care la acest tip de încercări măsurarea forțelor de tracțiuni sau de compresiune se face prin metode indirecte.

Deformarea elementelor elastice este măsurată cu traductor liniar de cursă, HBM, tip W200.

Pentru determinarea caracteristicii forță-deformare, domeniul nominal de forță al elementului deformabil este împărțit în 5 subdomenii, rezultând 5 trepte de forțe de încercare, în intervalul 0…Fn.

Încercarea propriu-zisă constă din aplicarea a trei secvențe de câte cinci trepte de forță: 0; 1/5Fn; 2/5Fn; 3/5Fn; 4/5Fn; Fn; 0. Pe fiecare treaptă de forță, sarcina este menținută constant pe o durată de cca. 20s. Pentru fiecare ciclu de încărcare se înregistrează forța și cursa. Din reprezentarea grafică forță–deformare, se determină constanta elastică, k, a elementului elastic (dacă este cazul).