Lungimi

Etalonare șublere și micrometre

În cadrul LEIMC se realizează etalonarea șublerelor (de exterior/interior cu lungime maximă de 1000 mm) și a micrometrelor (de exterior/interior cu lungime maximă de 500 mm)

Referințe normative

  • NTM 1-05:94 „Norma Tehnică de Metrologie – Micrometre”;
  • NTM 1-01:95 ”Norma Tehnică de Metrologie – Șublere”;
  • PSpE-LEIMC 08 „Etalonarea și calculul incertitudinii la șublere”;
  • PSpE-LEIMC 09 „ Etalonarea și calculul incertitudinii la micrometre”.

Etaloane de lucru

  • Trusa cale plan paralele, prod. Germania, seria LS 6046: domeniul: 1÷50mm;
  • Trusa cale plan paralele, prod. Rusia, seria 3540: domeniul: 50÷500mm;
  • Trusa sticle plan paralele, prod. Germania, seria 5699-70: domeniul: 12÷12,37mm;

Micrometru cu parghii, prod. Germania, seria 73817, domeniu:0÷25mm.