Echipa


Nr. crt

Numele si Prenumele

Functia in cadrul proiectului

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

1

SEBESAN Ioan

Director proiect

2

POPA Gabriel

Assistant manager

3

CRUCEANU Catalin

Cercetator senior

4

SPIROIU Marius

Cercetator senior

5

CRACIUN Camil

Doctorand

6

ARSENE Sorin

Doctorand

7

TUDORACHE Cristina

Doctorand

S.C. Softronic Craiova

1

MANEA Ion

Responsabil proiect

2

Girnita Ion

Cercetator senior (Consultant tehnic analiza structurala)

3

Costache George

Cercetator senior (Responsabil tehnic și achiziții)

4

Dinu Adrian

Cercetator senior (Responsabil analiza structurala teoretica)

5

Dumitrescu Sorin

Cercetator senior (Consultant tehnic analiză structurală)

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane

 1

GHITA Gheorghe

Responsabil proiect

 2

SIRETEANU Tudor

Cercetator senior
(modelare matematica si analiza date experimentale)

 3

MITU Ana-Maria

Cercetator postdoctoral
(analiza date experimentale)

 4

CARDEI  Mihaela

Tehnician
(responsabil economic)

 5

LALA Cornel

Tehnician
(intretinere si reglare aparatura de masura si achizitie)