LIMC

Despre LIMC

Prin structura organizatorică a SC Softronic Craiova, Laboratorul de Încercări Mecanice și Climatice este situat în subordinea directă a Directorului General, pe același palier cu departamentele de producție, cercetare-proiectare, control calitate, economic, financiar și de marketing, asigurându-se independența și imparțialitatea laboratorului și a personalului managerial față de aceste departamente. Managementul la cel mai înalt nivel se realizează prin subordonarea LEIM doar față de Directorul General, ca reprezentat al Consiliului de Administrație.

În seama personalului managerial al LIMC Softronic este întreaga responsabilitate privind identificarea și evitarea potenţialelor conflictele de interese cu alte departamentele din Softronic și cu terță parte.

Structura organizatorică a LIMC cuprinde următoarele funcții și responsabilități:

1.Manager Tehnic, numit prin decizia Directorului General al SC Softronic. Deține întreaga responsabilitate pentru activitățile tehnice și pentru asigurarea resurselor necesare calităţii cerute pentru activitățile din laborator. Este total responsabil pentru identificarea și evitarea potenţialelor conflictele de interese, cu alte departamentele din Softronic și cu terță parte, având obligația asigurării independenței și imparțialității laboratorului;

2.Responsabil Asigurarea Calităţii, numit prin decizia Directorului General al SC Softronic. Este membru al laboratorului, care independent de alte sarcini și responsabilități are deplina responsabilitate și autoritate pentru a se asigura că sistemul de Management al Calităţii este implementat și respectat în orice moment, având acces direct la managementul la cel mai înalt nivel, unde se iau decizii referitoare la politica sau resursele laboratorului;

3.Responsabili de Încercări, fac parte din rândul personalului laboratorului și sunt numiți prin decizia Managerului Tehnic al LIMC.